Välj en sida

Kontinuerlig leverans på rätt sätt

Vi på TV4 har arbetat med kontinuerlig leverans de senaste fem åren som tidigare är beskrivit i ett flertal bloggposter. Dagligen gör vi flera kodändringar i produktion, hur kan vi det utan att störa för användare och affär? Under lister vi några bäst praxis principer...

Inför gul onsdag

I morgon väljer vi som utvecklar tv4play att genomföra en lite annorlunda arbetsdag.  Målet är att förbättra och förstå tv4play från ax till limpa. Vi samlas över team-gränser och jagar buggar, sätter upp mätpunkter, slänger gammal kod, administrerar miljön och gör...