Välj en sida

Att jobba med en digital produkt i ett traditionellt bolag, att jämföra med att göra det samma i ett ”native digital”-bolag skiljer sig stort. I ett native digi bolag har man en vision, utvecklar en produkt och modifierar konstant produkten med 100% fokus på att produktförbättra och att driva organisk tillväxt just genom produktutveckling med hjälp av olika marknads- och säljverktyg. En produkt som växer fram genom en digital transformation har det dock tuffare. Man måste gasa och bromsa mellan den traditionella och digitala affären och produktutveckling handlar i mångt och mycket om att hinna ikapp konkurrenterna.

De senaste två åren har Bonnier Broadcasting haft sitt primära fokus på det mest grundläggande i en streamingtjänst, att få streamingen att fungera, vilket den gör, fantastiskt fint, idag, men produkten har i och med detta blivit eftersatt. Helt plötligt befinner sig Bonnier Broadcasting i en situation där streamingen är exceptionellt hög men hygiennivån på produkten ligger efter. Nu gäller det att öka hygien nivån i kombination med att skapa sina usp:ar från ett produktperspektiv.

För att lösa detta har vi under hösten gjort tre saker. 1. Gjort processer anpassade till behovet, 2. Tagit in personal med rätt förväntningar på utmaningarna samt deras roll att lösa detta, 3. Kört ett ”tickathon”.

 

  1. Behovsanpassade processer
    Ibland ser man inte träden för skogen och i vårt fall resulterade detta i att vi fastnade i långa gigantiska projekt där inget kom ut. Vi strukturerade om och segmenterade istället vår utvecklingsbacklog utifrån storlek på tickets, dvs ”just do it”, ”fast track” och projekt, där projekt styckades upp i tre releaser ”bra, bättre, bäst”. På så sätt ökade vi leveranstakten och fick parallellt ut små, mindre och lite större projekt.
  2. Behovsanpassade medarbetare
    UX tenderar, i bolag under pågående digital transformation, att bli den mögliga frukten i fruktskålen. Affären anser ofta att man prioriterar fel projekt och utvecklarna anser att man tappar bort deras kompetens. För att lösa detta tog vårt ”Experience” team, tidig höst, in ett gäng UX/UI/designers med olika kompetenser men där minsta gemensamma nämnaren är att man vet vad som förväntas vilket resulterat i att ”Experience” idag är den absolut bäst välmående frukten i skålen.
  3. Tickathon
    Ett dilemma som man ofta påträffar är att det finns en eller två utvecklingskompetenser som behövs i flertalet projekt och att ett projekt som egentligen skulle gått på en vecka tenderar att dra ut i månader tills det inte längre är aktuellt. För att bli av med dessa ”surdegar” anordnade vi ett ”tickathon” där Produkt förberett 70 tickets som krävde samarbeten som i vanliga fall tar månader att få till. 60 personer som jobbar med produkten, inklusive UX, utvecklare och analytiker, tömde sina kalendrar och lyckades, tack vare detta upplägg, avverka 70 tickets, vilket motsvarar 1 ticket per 5 minuter.

 

Vi kom faktiskt så långt i vårt användarrelaterade buggfixande att vi i stort sett kan lämna det bakom oss och istället fokusera på att utveckla våra features. Hemligheten? Att jobba tillsammans och tydliggöra mål och förutsättningar för samtliga individer i teamen!