Välj en sida

För att komma så snabbt framåt som möjligt och också för att det är engagerande och kul, har vi börjat jobba med epics, som en lång hack-day som vi kallar ”fokusarbete”. Vi har precis lanserat en första MVP version av Kökets inköpslista på detta sätta att jobba och vi har lyckats releasa en första MVP väldigt snabbt.

Syftet med inköpslistan är att ge användarna ett bra verktyg för att planera och handla sina måltider och ingredienser. Inköpslistan stödjer de övergripande KPI:erna som finns uppställda för köket.se men har för tillfället inte några egna specifika mål. Detta är något som vi kommer att sätta under gång när vi lär oss mera om hur den används.

Kökets utvecklingsteam består av sex personer; utvecklare, ux, design och produktägare. Nära till hands finns också en redaktion, analys, marknad och sälj. Det är ett högt engagemang, snabba beslutsvägar och ett agilt arbetssätt. Med andra ord fungerar hela köket-teamet som en startup inom Bonnier Broadcasting.

Utvecklingsteamet har under en vecka suttit i ett konferensrum för att jobba tillsammans så ostört som möjligt. Arbetet började med att sätta ett MVP scope, dvs vad är den minsta möjliga produkt vi kan lansera för att det ska ge ett värde. UX skisser hade redan tidigare tagits fram och stämts av inom gruppen så ett visst arbete hade redan gjorts. En snabb planering gjordes och sedan sattes arbetet igång. I början var det mycket fokus på utvecklingsarbete och vi andra som inte utvecklade kunde stämma av uppföljning, mätning och hur det hela ska testas samt en första release-plan. Snacks och godis inhandlades givetvis också.

Redan efter en dag fanns det en första prototyp och vi kunde börja testa av viss funktionalitet. Det har varit både mob- och parprogrammering och högt i tak där vi tillsammans i gruppen snabbt kunde diskutera olika lösningar och ta ett beslut. Ibland blev det en förändring av prioriteringen, omfånget eller ux beroende på bland annat teknikval och tester. Under hela veckan har vi gjort täta iterationer, snabb test- och feedback loop och det gav ett bra resultat.

Fördelar

  • Alla jobbar fokuserat med en och samma epic, nödvändigtvis inte med samma saker
  • Vem som helst kan ställa en fråga och få snabb respons
  • Feedback och små diskussioner är lätta att föra i en mindre grupp utan några direkta väntetider
  • Vi hade inga direkta beroenden till andra system eller team (vilket inte alltid är fallet)
  • Det är engagerande och kul

Nackdelar

  • Att mob- eller parprogrammera kanske inte passar alla
  • Vid olika tillfällen kan vissa roller i gruppen behöva ”fylla ut” tiden med andra arbetsuppgifter som inte ligger inom normala arbetsuppgifter.
  • Ibland finns det beroenden som gör det svårt att komma framåt

Nu samlar vi in feedback och mäter användningen av denna funktion. Nästa steg är att om ett tag sätta oss på samma sätt och fokuserat jobba vidare med nästa version.

 

Köket.se - Inköpslista