Välj en sida

Bonnier Broadcasting, som har en av Sveriges mest intressanta utvecklingsavdelningar jobbar vi dagligen med utveckling. Vi utvecklar avancerade applikationer, system och verktyg för videoströmmar både med och utan reklam på olika plattformar och miljöer. TV4 Play, C More, köket.se och fotbollskanalen.se är några av våra starka varumärken som alla utvecklas och underhålls här.

Nog för att produkterna är viktiga men viktigast är kanske ändå den personliga utvecklingen. Inte bara sin egen personliga utveckling utan även medarbetares och kollegors utveckling. Om personalen utvecklas, är stimulerad och har kul blir också produkterna det.

Men hur görs då detta?

Det kan ju låta ganska ambitiöst. Men med rätt inställning, rätt förutsättningar och uppbackning av kollegor och arbetsgivare är det möjligt.
Vi premieras att möta nya utmaningar och får dagligen jobba med stimulerande problemlösning. Vi ligger långt framme med till exempel lean- och mob-programmering. Mob-programmering är ett utmärkt sätt att enkelt våga pröva något nytt och att snabbt vara produktiv även om språk och miljöer inte är de man behärskar bäst eller kanske rent av inte kan alls. Genom att lösa problem tillsammans blir den individuella utvecklingen en del av gruppens utveckling. Där man nu förhoppningsvis har skapat både förståelse av både sig själv och gruppen, samt programspråk, ramverk och produkten man jobbat på.

Vi försöker bygga våra system i små moduler – mikrotjänster. Detta förenklar skalning och hjälper oss att undvika hårt kopplade system. Komplexiteten i tjänsten minskar och blir mer lättarbetad eftersom varje tjänst försöker lösa ett specifikt problem. Det är helt enkelt lättare att jobba med mindre kod och ett begränsat scope. Enkelhet ger snabbhet och snabbhet ger stimulans. Självklart får det ju inte bli för enkelt så att man slentrianmässigt bara slänger ihop nåt utan att tänka på vad man gör, men det är sällan programutveckling blir ”för enkelt”. Lägg till faktorn miljoner användare, gärna med personaliserat data och datatunga videoströmmar så får du se. Enkelhet gör också att man kan ta sig tid att lägga till enhetstester och hinna med refaktorering.

Till våra tjänster och system försöker vi använda oss av moderna språk som Go, Elixir och Swift. Även om vi också använder Ruby, Java, C# och självklart JavaScript, HTML och CSS. D.v.s. vi väljer språk och ramverk efter problemet vi ska lösa, inte för att det är förutbestämt. Detta hjälper oss se för- och nackdelar med olika språk och ramverk.

Samma anda gäller när det gäller molntjänster, även om vår primära tjänsteleverantör är AWS/Heroku för plattform, Travis CI för byggen och GitHub för koden. Dessa miljöer gör det enkelt att arbeta ifrån olika platser eller att snabbt kunna pröva något vilket också främjar utvecklingen av både produkterna och utvecklarna själva.

En annan faktor som bidrar till utvecklingen är att vi håller meetups och låter anställda åka till intressanta konferenser, som bland annat dotGo i Paris och Full Stack Fest i Barcelona. För de som vill ges möjligheten att presentera bolaget och våra produkter på olika arbetsmarknadsdagar och mässor.

Vi har ju också sedvanliga medarbetarsamtal och undersökningar med fokus på retrospektiv. Vi arbetar också med feedback för att förstärka det som är positivt och utveckla det som kan bli bättre. Både personlig och teknisk återkoppling är viktigt för att lärdomar ska förankras och se till att alla är på rätt spår. Det är viktigt att alla får vara med och att allas åsikter beaktas. Därför tycker vi att team med en bred mångfald är att föredra, speciellt när man som vi utvecklar tjänster som används av många olika användare.

Tillsammans får vi en stimulerande och utvecklande miljö där vi levererar produkter som vi kan vara stolta över.

Om du som jag tycker att detta verkar spännande och vill vara med och utveckla och utvecklas, kolla in våra lediga tjänster på https://jobb.bonnierbroadcasting.com/jobba-pa-bonnier-broadcasting/.