Välj en sida

Vi på TV4 har arbetat med kontinuerlig leverans de senaste fem åren som tidigare är beskrivit i ett flertal bloggposter. Dagligen gör vi flera kodändringar i produktion, hur kan vi det utan att störa för användare och affär? Under lister vi några bäst praxis principer vi försöker att leva efter for att kontinuerlig leverans ska fungerar för alla.

 • Teamen har fullt ansvar för tjänsten föra under och efter leverans
 • All kod måste ständigt kunna levereras till produktion
 • Vi väljer små leveranser ofta över stora leveranser mera sällan 
 • Beroende av tredjepartsverifieringar måste lösas så att det inte stör den kontinuerliga leveransen
 • Vi utvecklar enbart mot produktionsdata och produktionsapier.
 • Stagingmiljön är till envar tid uppdaterad med data från produktion och har så lik konfiguration som produktions miljön det går.
 • Vi använder brytare och miljövariabler för att ändra beteende på kod
 • Vi gör inga manuella steg i leveranserna
 • Alla deployer skall snabbt kunna rullas tillbaks som läget var innan – även miljövariabler
 • Kod ska ha tester och testarna ska köras innan leverans
 • Teknisk övervakning av tjänsterna måste finnas på plats för att analysera hur en ny leverans beter sig
 • Larm måste finnas på plats om något råkar bli fel i leveransen
 • Omedelbart efter leveransen måste man själv testa av önskad funktionalitet  i production
 • Vi utvecklar så att om fel uppstår så försämras inte användarupplevelsen
 • Innan deploy måste teamen värdera riskerna mot hur stabilt systemet är och värdet av leveransen vid givet tillfället
 • Sök och ge information till och av berörda partar innan, under och efter en ändringar genomförts