Välj en sida

Hur kan vi mäta den upplevda kvalitén på videoströmmarna i våra tjänster? Vilka kvalitetsmål ska vi sätta upp? Hur ska vi jobba med att förbättra kvalitén på videoleveransen över alla våra plattformar?

Det var några av de frågor vi ställde oss för ungefär ett år sedan och det resulterade bland annat i att vi skapade en egendefinierad Key Performance Indicator (KPI) som vi kallar för AFS, kort står det för Avbrottsfria Strömmar eller på engelska Absolutely Flawless Streams. Det är ett mått på andelen felfria videouppspelningar som inte berörts av varken avbrott eller för hög buffrings ratio.

Formeln för AFS ser ut på följande sätt:

afs_formelMed hjälp av ett så kallat QoS verktyg kan vi titta på olika mättal (metrics) som ger oss en uppfattning av hur bra en användarupplevelse har varit. Förutom nyckeltalet AFS så tittar vi även på dessa intressanta mättal som ytterligare ger en bra dimension till hur bra streamingkvalitén varit:

  • Video Start Failures, mäter antal fel vid videouppspelningen. Ett fel rapporteras när en spelare misslyckas att spela upp en video och en felkod visas, det kan antingen bero på connection error eller streaming error.
  • Average Bitrate, visar genomsnittlig bitrate på levererat innehåll.
  • Rebuffering Ratio, är den andel videouppspelning som påverkats av buffring av den totala videouppspelningen. Detta inkluderar inte buffring som förekommer innan den första bildrutan visas och inte heller förfluten tid när en video är i pausläge.
  • Rebuffered Plays, antal uppspelningar som haft en Rebuffering Ratio på 2% eller mer samt att uppspelningen måste ha varat i minst 5 sekunder.
  • Video Startup Time, antalet sekunder mellan start av mätning och att den första bildrutan visas. Reklam räknas inte in.

Vi följer upp dessa nyckel- och mättal på vecko- och månadsbasis både då det gäller den totala trafiken på samtliga plattformar men även hur det ser ut per plattform (iOS, Android, Webb och HTML5) för att kunna identifiera områden att göra förbättringar på.

Vi jämför även våra mätresultat med andra relevanta aktörer i Norden och Europa och vår långsiktiga målsättning är att leverera ännu bättre streaming än våra konkurrenter. Vårt mål framöver är naturligtvis att leverera världsklass.

Vi har en hel del hårt arbete framför oss för att uppnå dessa mål och vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och implementera förbättringsåtgärder för att öka kvalitén på användarupplevelsen och vår streaming.