Välj en sida

Inom streamingbranschen är det populärt att använda sig av begrepp som Quality of Service och Quality of Experience. Framför allt det senare har blivit något av ett modeord och flera företag menar att de minsann har lösningar som kan mäta den upplevda kvaliteten på videoströmmar.

Qualinet gjorde i somras ett försök till en definition av begreppet Quality of Experience och påvisade även hur det skiljer sig från Quality of Service. Detta är deras definition:

Quality of Experience (QoE) är graden av glädje eller irritation för användaren av ett program eller en tjänst. Det framgår av uppfyllandet av hans eller hennes förväntningar med avseende på användbarhet och/eller åtnjutande av programmet eller tjänsten med hänsyn till användarens personlighet och tillstånd.

Översatt till ren svenska betyder det alltså att QoE bygger på användarnas upplevelser av ett program eller en tjänst. Detta i stor kontrast till QoS (Quality of Service) som grundar sig i analytiska metoder och empiriska mätningar. Den största skillnaden mellan dessa två begrepp är med andra ord att QoS mäter fysiska systems prestanda medan QoE tittar på användarnas bedömning av nämnda system.

Genast inser vi utmaningarna med att göra objektiva QoE-mätningar eftersom den subjektiva upplevelsen står i fokus. Många företag försöker genom att mäta uppstartstid, buffring och bildkornighet eller genom att spela in videoströmmar som inte uppfyller kraven. Dock missar de att fånga upp användarnas glädje eller irritation. Det bästa de kan erbjuda är en uppskattning av vad användarna upplever som bra kvalitet. Det låter onekligen som de gör det enkla misstaget att blanda ihop QoE med QoS.

Hur ska vi då kunna mäta Quality of Experience på det sätt som definieras ovan? För även om vi på TV4 har en relativt god uppfattning om vad som är bra videokvalitet är vi självklart också måna om användarnas faktiska upplevelser. Någonstans måste vi kanske tänka om när vi definierar bra kvalitet. Ett videoklipp på 300 kbps kan hemma i vardagsrummet uppfattas som pinsamt lågt medan det på den långa tågresan hem till släkten kan upplevas som en frälsning. Å andra sidan, vad är det som säger att hög bitrate är likställt med bra kvalitet; är det inte viktigare med en snabb och buffringsfri uppspelning?

Detta är självklart ett fascinerande ämne och TV4 är gärna med och hjälper till att hitta nya metoder för att mäta QoE – om det nu överhuvudtaget går att mäta! Vi ingår i forskningsprojektet EFRAIM som bland annat berör detta ämne. Ni som har vägarna förbi får gärna anmäla er till heldagseventet Future Media Distribution i Kista den 13 februari där TV4 inte bara kommer att hålla i keynotepresentationen utan även sitta med i en paneldebatt om just Quality of Experience.