Välj en sida

I våra nya projekt och miljöer har vi sett till att få deployer så enkla och automatiska som möjligt. Gör ”deploy ofta och skarpt” är mantrat. För att hålla ångan uppe testar vi att (som enda utvecklingsavdelning i världen..?) lägga ut informationen på text-tv. I vårt fall på sid 895 i TV4:

Inspirationen kommer bland annat från Flickr. Sen är det en fördel att vi har en texttv-kanal att tillgå också ;).