Välj en sida

Under februari förnyade TV4 driftavtalet med Basefarm. Förutom TV4.se och TV4Play.se omfattar det också C+ publika sajter (till exempel Csports). Här är pressmeddelandet med mer info.

Ur mitt perspektiv har ”webbdrift” eller ”webbhosting” förändrats mycket senaste åren. Förr i tiden var det ofta en bundlad tjänst med colocation, hårdvara, drift- och supporttjänster levererat från ett och samma företag. Sedan några år är situationen annorlunda: i vårt fall för att vi använder ett flertal olika molntjänster och kapacitetstjänster med olika leverantörer, från olika länder och med olika kontaktvägar. Vi lämnar konceptet med ”vår hårdvara” och det är otänkbart att låsa in sig med en leverantör.

Det är tre saker jag tycker har varit viktiga när vi tecknade nytt avtal: #1. Tätare samarbete mellan drift och utveckling, #2. Gemensam ärendehantering oavsett plattform och #3. 100% flexibel servermiljö.

För att få tjänsterna att fungera bra går det inte att tänka drift och utveckling som två olika avdelningar eller två olika delar av en tjänst. Utvecklare måste förstå drift och driftpersonal måste förstå utveckling. Vi har satsat på att ha egna utvecklingsresurser (och konsulter inhouse) men outsourcad drift men det är då dedikerad personal som allt oftare delar skrivbord med utvecklare för att samarbetet ska bli riktigt tätt. Ett bra exempel från i höstas var när vi satte upp automatiska deployer där både utvecklingsdelen (kod, utcheckning, testsviter etc.) och driftdelen (filkopieringar, lastbalanserare, omstarter etc.) gemensamt sattes ihop till ett helt automatiskt flöde så att en incheckning drar igång en komplett deploy helt utan mänsklig inblandning. Sånt är inte möjligt att genomföra utan att det finns överlappande kompetens hos de inblandade. Och – driftpersonal måste lära sig koda eftersom kod är den nya hårdvaran (tidigare bloggpost på ämnet IaaS). Läs också mer om Devops.

Att vi har driftsmiljön spridd i egen hårdvara, hyrd hårdvara, plattformstjänster och molntjänster är också något vi måste hantera. Nu har vi funktioner på plats för att dygnet runt kunna felanmäla och hantera eskalering och felavhjälpning oavsett var i plattformen något uppstår. Det kortar ledtider och gör det enklare att hoppa på nya tjänster och ändå kunna ha gemensamma rutiner för alla berörda.

Sista viktiga biten: vi kan inte avtala hur vår driftsmiljö ser ut. Vi vill kunna dra full nytta av de tjänster som växer fram och det vi själva utvecklar och vill inte begränsa oss eller förbinda oss till att använda en viss volym av något. Även om vi försöker se framåt är det svårt att speca hur våra behov ser ut i juli 2013 eller november 2014. Det måste vi hantera på annat sätt – vi lovar inget.

Alla som arbetar med IT, drift eller tjänsteutveckling sitter nog med samma utmaning. Berätta gärna hur ni tänker!