Välj en sida

Clicker Blog sammanfattar amerikansk statistik för TV online:

Den svenska TV-branschens mätorgan MMS ligger i startgroparna för en gemensam mätning av TV online. Så snart kan vi få jämförbara siffror på vilka program som är populärare online än i TV distribuerad på gamla sättet.